URZĄD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wąbrzeźnie

ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno

tel./fax 56 688 17 55, 56 688 17 90

 

e-mail: psse.wabrzezno@pis.gov.pl

www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

w Wąbrzeźnie

ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno

tel./fax 56 688 17 55, 56 688 17 90

e-mail: psse.wabrzezno@pis.gov.pl

www.wabrzezno.pl; www.bip17pwisbydgoszcz.pl

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Nr telefonu linii zewnętrznej

lub komórkowego

Nr telefonu linii wewnętrznej

Centrala

56 688 17 55

56 688 17 90

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny/Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

56 688 17 55

56 688 17 90

 

 

39

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

694 613 457

 

Faks

56 688 17 55

56 688 17 90

 

 

Główny adres e-mail

psse.wabrzezno@pis.gov.pl

 

 

Telefon alarmowy w systemie działania w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności

693 505 937

 

Oddziały/sekcje/samodzielne stanowiska pracy

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego

Nadzoru Sanitarnego

56 688 17 55

56 688 17 90

 

39

Sekcja Higieny Żywności,  Żywienia i Przedmiotów Użytku

56 688 17 55

56 688 17 90

 

32

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

 

56 688 17 55

56 688 17 90

 

38

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

56 688 17 55

56 688 17 90

 

36

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

 

56 688 17 55

56 688 17 90

 

35

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

56 688 17 55

56 688 17 90

 

35

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

56 688 17 55

56 688 17 90

 

32

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

56 688 17 55

56 688 17 90

 

35

Stanowisko Pracy Głównego Księgowego oraz Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

56 688 17 55

56 688 17 90

 

40

 

wytworzył: Małgorzata Zaleśna

wprowadził: Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 05.06.2019r.