PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie

wynikają z następujących przepisów prawnych:

Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 59)

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 869) 

wytworzył: Małgorzata Zaleśna

wprowadził: Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 04.06.2019r.