MAJĄTEK

Majątek na dzień 31 grudzień 2018r.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie zarządza majątkiem (zarząd trwały) Skarbu Państwa, który obejmuje:

 

Wartość środków trwałych w wartości początkowej wynosi 451 044,98 złotych, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 165 011,34 złotych.

wytworzył: Anna Nalaskowska

wprowadził: Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 05.06.2019r.